Forretningsbetingelser for HØRNING HÅNDBOLD
og foreningens website: www.hørninghåndbold.dk

Version: Marts 2022
 

Generelle oplysninger om klubben:

Klubbens juridiske navn: HØRNING HÅNDBOLD
Selskabsform: Forening
CVR-nummer
:  34 41 15 81

Adresse: 
HØRNING HÅNDBOLD, Hørning Idrætscenter, Toftevej 53, 8362 Hørning

Officiel adresse:
HØRNING HÅNDBOLD,
c/o Vicki Jessen, Skovlundsvej 22, 8362 Hørning

Officiel e-mail adresser:     
Officiel web-adresse:          

 

Foreningsretningslinjer

Nærværende retningslinjer omfatter ikke de faktiske retningslinjer og betingelser, som man, som medlem af og aktiv i Hørning Håndbold har accepteret, er gældende. Der henvises til de enhver tid gældende medlemsbetingelserne og retningslinjer for kontingent m.v., som fremgår af foreningens hjemmeside.

For yderligere gældende betingelserne for personer, som færdes i og omkring Hørning Håndbold, henvises til foreningens hjemmeside www.hørninghåndbold.dk.

I tvivl spørgsmål er det foreningens bestyrelsen, som afgøre eventuelle forhold og i sidste instans foreningens generalforsamling.
Det er altid medlemmets, herunder medlemmets forældre/værge, som skal sikre sig at være bekendt med foreningens betingelser.

Kontingent

Kontingentet er udtryk for en betaling for det at være med i en forening (Hørning Håndbold), og er ikke udtryk for køb af mere specifikke ydelser.

Et medlemskontingent giver ret til at stemme på generalforsamlingen og i mange andre aktiviteter, som foregår imellem to generalforsamlinger, for eksempel deltagelse i træning, turneringer m.v.

Netop fordi kontingentet er en betaling for at være medlem i en idrætsforening (Hørning Håndbold), kan medlemmerne ikke stille krav om at få en del af kontingentet tilbage, når træning og aktiviteter må aflyses i en periode.

Et kontingent er betaling for et medlemskab, og aflysning medfører ikke tilbagebetaling af kontingent.

Tilkøb af varer og ydelser

Ud over kontingentbetalingen har man som medlem i Hørning Håndbold også mulighed for at tilkøbe ”mere specifikke ydelser.” Det kan være en rejse til en turnering i udlandet, en sommerskole eller en camp med deltagerbetaling. Det kan også være fysiske varer som træningstøj, bolde, harpiks. Disse tilkøb giver typisk ikke de medlemsrettigheder som følger med kontingentbetalingen.

Så hvis sommerudflugten, som deltagerne har tilmeldt sig, ikke gennemføres, skal deltagerne ikke betale for arrangementet. Og aflyses et stævne, en sommerskole, en camp eller et foredrag, skal en person, der har tilmeldt sig, ikke betale. Har deltagerne forudbetalt, skal der ske tilbagebetaling. Og hvis det af deltagerbetingelserne fremgår, at der ikke betales penge tilbage eller at deltageren kan deltage, hvis arrangementet udsættes, gælder det.

Priser

Alle priserne på www.hørninghåndbold.dk er i danske kroner (DKK og de er ikke tillagt moms, da vi er en forening og er momsfritaget).

Når du via dit Dankort, Debetkort eller kreditkort køber produkter og arrangementer m.v., herunder:

   - Tilmelding til hold(eller flere hold)
   - Tilmelding til at stå på venteliste
   - Passivt medlem
   - Produkter via shop

  
 - Event-arrangementer

sker betalingen normalt som en forud betaling for den periode eller arrangement, der er angivet ved købet.

Hørning Håndbold KAN opkræve et gebyr på 2 kr. pr. transaktion + 0,10 % ved køb over 100.- og 1 kr. pr. transaktion optil kr. 100. Eller det til en hver tids aktuelle gebyr pr. transaktion svarende til Hørning Håndbold´s aktuelle udgifter pr. transaktion.
Kunden afholder selv eventuelle gebyrer m.v. til egen kortudsteder.
 
Der tilbydes ikke refundering af penge for dine køb. Via dit login kan du til enhver tid se dine køb 
 
Betalingsbetingelser

Medlemmet skal sikre, at foreningen har alle aktuelle informationer omkring kreditkort m.v., såfremt der er indgået aftale om ratebetaling eller forskudt betaling. Hørning Håndbold kan opkræve gebyr og renter, hvis betalingen ikke sker rettidigt i henhold til gældende lovgivning.

 
Vilkår og betingelser for hjemmesiden

Ved benyttelse af hjemmeside accepterer du vores vilkår og betingelser for anvendelse af hjemmesiden. Såfremt du ikke kan acceptere Hjemmesidevilkårene, skal du forlade Hjemmesiden øjeblikkeligt.

Hørning Håndbold kan ændre Hjemmesidevilkårene når som helst. Du bør derfor løbende besøge Hjemmesiden for at se de gældende Hjemme-sidevilkår. Du vil være underlagt de politikker samt vilkår og betingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor du anvender Hjemmesiden.
Du er ansvarlig for at indgå alle de aftaler, der er nødvendige for, at du har adgang til Hjemmesiden. Du er ligeledes ansvarlig for at sikre, at alle personer, der går ind på Hjemmesiden via din internetforbindelse, er bekendt med Hjemmesidevilkårene, og at de overholder dem.
 
Fortrydelsesret

Du har normalt ingen fortrydelsesret for køb foretaget på Hjemmesiden.

Bestyrelsen kan give fortrydelsesret, hvis varen ikke er brugt og kan sælges til anden side.
 
Personoplysninger

De oplysninger, du giver ved din brug af Hjemmesiden, behandles i fuld fortrolighed samt udsendelse af nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.

Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.
 
Brugernavn og adgangskode

Ønsker du at tilmelde dig hold eller andre ydelser tildeles du et brugernavn og en adgangskode.

Det er dit ansvar at opbevare brugernavn og adgangskode på betryggende vis og ikke videregive disse informationer til andre.
Du kan bestille en ny adgangskode den kan bestilles på den hjemmeside, hvor du har oprettet dig som bruger.
 
Samtykkeerklæring til brug af billeder fra kampe, stævner, arrangementer og lignende

Hørning Håndbold offentliggør løbende billeder og video fra kampe, stævner, arrangementer og lignende på hjemmesiden, i nyhedsbreve, i tryksager og på sociale medier.

Deltagere ved vores arrangementer giver automatisk tilladelse til, at vi må benytte billederne. 
 
Nyhedsbreve

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbreve, udsender vi det til dig via e-mail til den e-mailadresse, du har oplyst.

Du kan til enhver tid framelde dig vores nyhedsbreve ved at slette din profil på Hjemmesiden, eller ved at framelde dig nyhedsbreve enten via et link i nyhedsmailen eller på din profil via Hjemmesiden.
 
Ansvarsfraskrivelse

Hørning Håndbold er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder som er udenfor vores kontrol.

Hørning Håndbold kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af Hjemmesiden.
Hørning Håndbold tager forbehold for taste- og prisfejl forkert angivet tidspunkter og lokationer.
Hørning Håndbold indestår ikke for, at Hjemmesiden og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.
Hørning Håndbold kan foretage ændringer i materialet på denne Hjemmeside eller til de ydelser og priser, der er beskrevet, når som helst og uden varsel. Materialet på Hjemmesiden kan være forældet, og Hørning Håndbold forpligter sig ikke til at opdatere materialet. I særdeleshed lover vi ikke, at de oplysninger, som foreningerne har leveret og viser på Hjemmesiden, som f.eks. beskrivelser, priser og forventede tider, er korrekte eller opdaterede.
Hørning Håndbold er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller foto.
 
Force majeure

Hørning Håndbold er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (Force majeure). Herunder manglende levering fra foreningens leverandører.

 
 
 
Hold i dag

Instagram