Forretningsbetingelser for HØRNING HÅNDBOLD
og foreningens website: www.hørninghåndbold.dk

Version: Oktober 2018
 

Generelle oplysninger om klubben:

Klubbens juridiske navn: HØRNING HÅNDBOLD
Selskabsform: Forening
CVR-nummer
:  34 41 15 81

Adresse:
HØRNING HÅNDBOLD, Hørning Idrætscenter, Toftevej 53, 8362 Hørning

Officiel adresse:
HØRNING HÅNDBOLD,
c/o Vicki Jessen, Skovlundsvej 22, 8362 Hørning

 
Officiel e-mail adresser:      mailto:bestyrelsen@th-haandbold.dk
                                             mailto:formand@th-haandbold.dk
                                   
Officiel web-adresse:          http://hoerninghaandbold.dk/
 
Foreningsretningslinier
Nærværende retningslinier omfatter ikke de faktiske retningslinier og betingelser, som man, som medlem af og aktiv i Hørning Håndbold har accepteret, er gældende. Der henvises til de enhver tid gældende medlemsbetingelserne og retningslinier for kontingent m.v., som fremgår af foreningens hjemmeside.
For yderligere gældende betingelserne for personer, som færdes i og omkring Hørning Håndbold, henvises til foreningens hjemmeside www.hørninghåndbold.dk.
I tvivl spørgsmål er det foreningens bestyrelsen, som afgøre eventuelle forhold og i sidste instans foreningens generalforsamling.
Det er altid medlemmets, herunder medlemmets forældre/værge, som skal sikre sig at være bekendt med foreningens betingelser.
 
PRISER
Alle priserne på www.hørninghåndbold.dk er i danske kroner (DKK og de er ikke tillagt moms, da vi er en forening og er momsfritaget).

Når du via dit dankort, debitkort eller kreditkort køber produkter og arrangementer m.v., herunder:

   - Tilmelding til hold(eller flere hold)
   - Tilmelding til at stå på venteliste
   - Passivt medlem
   - Produkter via shop

  
 - Event-arrangementer

sker betalingen normalt som en forud betaling for den periode eller arrangement, der er angivet ved købet.

Hørning Håndbold KAN opkræve et gebyr på 2 kr. pr. transaktion + 0,10 % ved køb over 100.- og 1 kr. pr. transaktion optil kr. 100. Eller det til en hver tids aktuelle gebyr pr. transaktion svarende til Hørning Håndbold´s aktuelle udgifter pr. transaktion.
Kunden afholder selv eventuelle gebyrer m.v. til egen kortudsteder.
 
Der tilbydes ikke refundering af penge for dine køb. Via dit login kan du til enhver tid se dine køb 
 
Betalingsbetingelser
Medlemmet skal sikre, at foreningen har alle aktuelle informationer omkring kreditkort m.v., såfremt der er indgået aftale om ratebetaling eller forskudt betaling. Hørning Håndbold kan opkræve gebyr og renter, hvis betalingen ikke sker rettidigt i henhold til gældende lovgivning.
 
Vilkår og betingelser for hjemmesiden
Ved benyttelse af hjemmeside accepterer du vores vilkår og betingelser for anvendelse af hjemmesiden. Såfremt du ikke kan acceptere Hjemmesidevilkårene, skal du forlade Hjemmesiden øjeblikkeligt.
Hørning Håndbold kan ændre Hjemmesidevilkårene når som helst. Du bør derfor løbende besøge Hjemmesiden for at se de gældende Hjemme-sidevilkår. Du vil være underlagt de politikker samt vilkår og betingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor du anvender Hjemmesiden.
Du er ansvarlig for at indgå alle de aftaler, der er nødvendige for, at du har adgang til Hjemmesiden. Du er ligeledes ansvarlig for at sikre, at alle personer, der går ind på Hjemmesiden via din internetforbindelse, er bekendt med Hjemmesidevilkårene, og at de overholder dem.
 
Fortrydelsesret
Du har normalt ingen fortrydelsesret for køb foretaget på Hjemmesiden.
Bestyrelsen kan give fortrydelsesret, hvis varen ikke er brugt og kan sælges til anden side.
 
Personoplysninger
De oplysninger, du giver ved din brug af Hjemmesiden, behandles i fuld fortrolighed samt udsendelse af nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.
Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.
 
Brugernavn og adgangskode
Ønsker du at tilmelde dig hold eller andre ydelser tildeles du et brugernavn og en adgangskode.
Det er dit ansvar at opbevare brugernavn og adgangskode på betryggende vis og ikke videregive disse informationer til andre.
Du kan bestille en ny adgangskode den kan bestilles på den hjemmeside, hvor du har oprettet dig som bruger.
 
Samtykkeerklæring til brug af billeder fra kampe, stævner, arrangementer og lignende
Hørning Håndbold offentliggør løbende billeder og video fra kampe, stævner, arrangementer og lignende på hjemmesiden, i nyhedsbreve, i tryksager og på sociale medier.
Deltagere ved vores arrangementer giver automatisk tilladelse til, at vi må benytte billederne. 
 
Nyhedsbreve
Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbreve, udsender vi det til dig via e-mail til den e-mailadresse, du har oplyst.
Du kan til enhver tid framelde dig vores nyhedsbreve ved at slette din profil på Hjemmesiden, eller ved at framelde dig nyhedsbreve enten via et link i nyhedsmailen eller på din profil via Hjemmesiden.
 
Ansvarsfraskrivelse
Hørning Håndbold er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder som er udenfor vores kontrol.
Hørning Håndbold kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af Hjemmesiden.
Hørning Håndbold tager forbehold for taste- og prisfejl forkert angivet tidspunkter og lokationer.
Hørning Håndbold indestår ikke for, at Hjemmesiden og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.
Hørning Håndbold kan foretage ændringer i materialet på denne Hjemmeside eller til de ydelser og priser, der er beskrevet, når som helst og uden varsel. Materialet på Hjemmesiden kan være forældet, og Hørning Håndbold forpligter sig ikke til at opdatere materialet. I særdeleshed lover vi ikke, at de oplysninger, som foreningerne har leveret og viser på Hjemmesiden, som f.eks. beskrivelser, priser og forventede tider, er korrekte eller opdaterede.
Hørning Håndbold er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller foto.
 
Force majeure
Hørning Håndbold er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (Force majeure). Herunder manglende levering fra foreningens leverandører.
 
 
 
Hold i dag